Vi är ett kooperativ

Vad innebär det att vi är ett kooperativ?

I ett kooperativ är det föräldrar som är arbetsgivare, fastighetsskötare, IT-tekniker och ekonomiansvariga. 


Vi ser tillsammans till att verksamheten har de förutsättningar som våra barn och personal behöver, i gengäld får vi förmånen att ha insyn och möjlighet att påverka. 

Arbetsdagar


På  årets fyra arbetsdagar träffas föräldrarna på kooperativet och tar hand om fastigheten så att allt är tipptop när barnen kommer.